บทความเกี่ยวกับการเงิน

สินเชื่อ ธ.ก.ส.

วงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส 10000-200000 บาทรายะเอียดของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส:
 • →จำนวน:10000-200000 บาท
 • →ดอกเบี้ย:24-28% ต่อปี
 • →ระยะเวลา:1-36 เดือน
 • →อายุ:20-65 ปี
 • ร้อยละของการอนุมัติใบสมัคร:92%
 • อนุมัติใน:2 วัน

คำอธิบายโดยละเอียด:

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อสำหรับเกษตรกรไทยและคนไทยทุกระดับ

สินเชื่อ ธ.ก.ส จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ชื่อว่าเป็นสินเชื่อที่เข้าใจคนไทยและเกษตรกรไทยมากที่สุด เพราะเน้นแก้ปัญหาหนี้สิน เงินทุน และการใช้จ่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ทำการเกษตร ไปจนถึงสินเชื่อเพื่อเรียนต่อและทำงานต่างประเทศ

แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือธนาคารธ.ก.ส.มีโครงการสินเชื่อล่าสุด 2565 ออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยในปัจจุบัน นั่นคือสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพ

สินเชื่อ ธ.ก.ส 108 อาชีพ

สินเชื่อ ธ.ก.ส 108 อาชีพ ประเภทนี้ เป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่มคนนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีธุรกิจหรืออาชีพเสริมสร้างรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมนอกจากการทำเกษตรกรรม หมายถึงการหาเงินทุนเพื่อทำอาชีพอื่น ๆ จะไม่จำกัดอยู่แค่ทุนของเราเองอีกต่อไป เพราะเราสามารถสมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส. 108 อาชีพได้เพื่อเป็นทุนสำหรับการนำไปประกอบอาชีพอื่นระหว่างรอฤดูทำเกษตรนั่นเอง 

สินเชื่อ ธ ก ส หนี้นอกระบบ

เมื่อปีที่ผ่านมาทางธนาคารออมสินและธนาคารธ.ก.ส.ได้มีโครงการเพื่อช่วยคนไทยใช้หนี้นอกระบบ โดยการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวด้วยการสมัครขอสินเชื่อ ธ ก ส หนี้นอกระบบ นำเงินก้อนไปชำระหนี้ทั้งหมดและผ่อนชำระหนี้ก้อนเดียวกับ ธ.ก.ส. โดยหนี้ต้องเป็นหนี้นอกระบบ หรือหนี้อื่น ๆ ตามเงื่อนไขธนาคาร หากใครรู้ตัวว่าเข้าข่ายก็สามารถสมัครขอสินเชื่อธ.ก.ส เพื่อนำไปชำระหนี้ได้

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ ธ ก ส 

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประกอบกิจการส่วนตัว อาชีพรับจ้าง ทำงานประจำ เอกสารประกอบการขอกู้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอน (ฉบับจริง)
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี
 • ไม่ระบุรายได้ขั้นต่ำ

**กรณีมีรายได้ประจำ ต้องแสดงใบรับรองเงินเดือนและสมุดบัญชีเงินฝากทีมีรายการเงินเดือนเข้าตัวจริง


หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อ ธ.ก.ส 108 อาชีพและหนี้นอกระบบ และมีเอกสารพร้อมกู้แบบครบถ้วนแล้ว ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยตรงทุกสาขาเพื่อติดต่อสมัครขอสินเชื่อ ธ.ก.ส หรือสมัครโดยยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าก่อนก็ได้

ธนาคารธ.ก.ส.คือตัวช่วยที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพชาวไทย หากใครมองหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทุนไปทงานต่างประเทศ ทุนซื้อเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ในการทำการเกษตร หรือแม้แต่เงินทุนสำหรับการใช้หนี้นอกระบบอยู่ล่ะก็ ธนาคารธ.ก.ส.ก็คือตัวช่วยที่ดีที่คุณควรเลือก แต่ก็อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ตรงตามเงื่อนไขจากทางธนาคารด้วย เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับผลพิจารณาสินเอโดยเร็วที่สุด

 • 22 January 2022
 • 12138

Поделиться

ส่ง whatsapp
ส่ง telegram

จำนวนคิดเห็นทั้งหมด - 0

เขียนคิดเห็นอันแรก

เติมคิดเห็น