บทความเกี่ยวกับการเงิน

สินเชื่อไทยเครดิต

วงเงินสินเชื่อไทยเครดิต 10000-200000 บาทรายะเอียดของบริการสินเชื่อไทยเครดิต:
  • →จำนวน:3000-2 ล้านบาท
  • →ดอกเบี้ย:0.9-11.5% ต่อปี
  • →ระยะเวลา:1-18 เดือน
  • →อายุ:20-70 ปี
  • ร้อยละของการอนุมัติใบสมัคร:92%
  • อนุมัติใน:12-24 ชม.

คำอธิบายโดยละเอียด:


สินเชื่อไทยเครดิตสำหรับคนค้าขาย พร้อมข้อมูลการสมัคร 2565

สินเชื่อไทยเครดิตเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย นอกจากนี้ยังมีทั้งสินเชื่อแบบต้องอาศัยหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องการหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

ธนาคารไทยเครดิต เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ในรูปของบริษัทธุรกิจธนาคารกลุ่มบริษัทไทยประกันชีวิต เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา จึงถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและมีเติบโตบนเส้นทางการให้บริการทางการเงินอย่างรวดเร็วไม่แพ้ธนาคารขนาดเล็กแห่งอื่น นโยบายสำคัญของธนาคารคือการให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มทุน เช่น คนค้าขาย ผู้ประกอบการ SME แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยผู้มีรายได้ประจำ ผู้มีอาชีพอิสระ และผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อกลุ่มอื่น ๆ  

สินเชื่อทองแลกเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยเครดิตทองแลกเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี และมอบวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยคำนวณราคาทองในวันที่ทำสัญญาสินเชื่อและยังให้ระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อนานสูงสุด 18 เดือน สมัครง่ายเพราะมีการวางหลักทรัพย์ แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือทองที่นำมาค้ำประกันต้องมีความบริสุทธิ์เกิน 93.5% และอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ แต่ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท พิเศษสุด หากเลือกผ่อนภายในระยะเวลา 12 เดือน จะคิดดอกเบี้ยที่ 9.99% ต่อปี แต่หากเลือกผ่อนนาน 18 เดือน ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 11.5% ต่อปี

สินเชื่อทองแลกเงินสำหรับอาชีพอิสระ

สินเชื่อไทยเครดิตทองแลกเงินสำหรับอาชีพอิสระประเภทนี้อนุมัติง่าย ผู้ทำอาชีพอิสระก็สมัครได้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 0.9% ต่อเดือน และให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ 95% ของราคาทองคำที่นำมาค้ำประกัน โดยคิดราคาทองจากราคาทองในวันที่ทำสัญญา นอกจากนี้ยังมีการต่ออายุสัญญาสินเชื่อทุก 3 เดือน และให้ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อนานสูงสุด 18 เดือนวงเงินที่ขอสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 – 100,000 บาท หรือคำนวณสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 95% ของเงินเดือน และคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 1.1% ต่อเดือน 

ส่วนวงเงินที่ขอสินเชื่อ 100,001 – 2,000,000 บาท หรือคำนวณสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน โดยทางธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ ต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี และต้องมีรายรับสม่ำเสมอ

สินเชื่อไทยเครดิตเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่มองหาสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือทำอาชีพอิสระอย่างการค้าก็สามารถกู้ได้ นอกจากนี้ใครที่มีทองสะสมไว้ยังสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้อีกด้วย แต่ก็อย่าลืมตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองให้ดีก่อนนำมายื่นค้ำประกัน

ใครที่ทำอาชีพอิสระ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ SME การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารไทยเครดิตและอื่นอาจผ่านยาก แต่หากคุณลองสมัครสินเชื่อเงินกู้กับไทยเครดิต ก็อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในเวลาที่ต้องการเงินทุนก็เป็นได้

  • 22 January 2022
  • 14412

Поделиться

ส่ง whatsapp
ส่ง telegram

จำนวนคิดเห็นทั้งหมด - 0

เขียนคิดเห็นอันแรก

เติมคิดเห็น